Betingelser og brugervilkår for brug af www.showyoursport.com

Læs venligst omhyggeligt igennem inden du bruger hjemmesiden, da betingelserne vil gælde for din brug af siden.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter at du vil overholde dem.
Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.
Vi anbefaler at du printer en kopi til senere brug.

Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til:

Handel i webshop af helse og sports relaterede forbruger produkter
Oprettelse af profil for sportsklubber, sportsprofiler og privatpersoner på hjemmeside
Oprette, dele og læse opslag inkluderende tekst, billeder og videoer - både egne og andres bidrag.
Mulighed for optjening af rabatter ved brug af hjemmesiden (kræver registrering af konto
Mulighed for optjening af royalty ved brug af hjemmeside (kræver registrering af konto)

Andre vilkår der finder anvendelse
Cookiepolitik
Privatlivspolitik
Handelsbetingelser

Information om os:
Hjemmesiden www.showyoursport.com ejes og drives af firmaet Nordic Body Power Aps, registreret i Danmark under CVR nr. 42318132. 
Www.showyoursport.com er et socialt shopping media, med indbyggede salgs og marketingskanaler der tilbyder fordele for både personlige individer, sportsklubber og firmaer der gratis opretter en profil.
Vi markedsfører topkvalitets sports og helse produkter med henblik på at støtte både personlig sundhed og velvære, samtidig med at vores forretningsmodel understøtter økonomisk kickback to vores registrerede brugere. 
Vi ønsker med vores model at støtte sporten i Danmark og efterfølgende udvide på internationalt plan og på sigt globalt plan.

Registreret medlem
Du kan oprette en profil som privat person, som sportsklub og/eller som virksomhed med registreret CVR-nummer - hvorefter du bliver et registreret medlem.  
Som registreret medlem, registrerer og logger hjemmesiden automatisk dine aktivitiveter på vores hjemmeside.
Dit medlemsskab skal være med hensigt at bruge vores Sociale medie positivt og konstruktivt, at handle i vores webshop med de fordele vi tilbyder,  og at benytte dig af de services vi tilbyder.
Mængden og typen af aktivititer opsummeres kontinuerligt og ibrugetages på månedsbasis automatisk på din personlige side, hvorefter din registrerede profil tildeles et aktivitets point niveau for rabat og bonus.
Rabat kan bruges til at få ekstra gode priser i vores webshop.
Bonus kan bruges til at opnå økonomisk overskudsdeling fra handel fra egen organisation samt pulje bonusser.
NB - bonus plan ikke aktiveret endnu - du vil få besked pr. mail når denne er klar.
Læs mere om dette i afsnittet 
Rabat og overskudsdeling  


Aktiviteter du får adgang til
Som registereret bruger - med profil :
Kan du handle i webshop med personlige rabatter
Surfe på siden og læse om vores services, læse opslag fra ambassadører.
Registrere en konto

Som registereret bruger - med profil :
Kan du handle i webshop med personlige rabatter
Kan du oprette, dele og læse opslag inkluderende tekst, billeder og videoer - både egne og andres bidrag i vores eget sociale media
Får du mulighed for optjening af rabatter ved brug af hjemmesiden
Får du mulighed for optjening af royalty ved brug af hjemmeside
Få adgang til alle services vi udbyder.
Inviterere andre til at oprette en gratis profil og opnå fordele ved dette.

Rabat og overskudsdeling

Vi har oprettet en rabat og bonus plan hvor du, på månedsbasis og reguleret efter vores Rabat og overskudsdelings plan, tildeles point for flere værdiskabende aktiviteter, herunder blandt andet:

Logge ind på din hjemmeside

Opdatere dit profil billede
Opdatere dit header billede
Like andres opslag
Modtage like(s) for dine egne opslag
Dele egne eller andres opslag på både www.showyoursport.com, samt på tilknyttede 3. parts sociale medier.
Poste eget opslag,
Kommentere andres opslag
Uploade sports og sundhedsrelaterede tekster, billeder og videoer
Opdatere sportslige præstationer
Svare på de af www.showyoursport.com standard oprettede spørgsmål
Oprette anmeldelser af produkter i webshop
Henvise personer der opretter profiler
Eventuel gennemført køb i webshop på www.showyoursport.com dine affilierede forbindelser udfører
Egen handel i webshop på www.showyoursport.com
Autohandel i webshop
Få nye følgere og bevare disse

Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at ændre, slette, tilbagetrække og annullere enhver bruger oprettet aktivit der måtte virke negativt på vores omdømme, ry, rygte eller ligefrem forårsager et, af os vurderet, økonomisk tab. 

NOTE !
Vores sociale medie, rabat og bonus plan er ikke 100 % klart endnu - vil vi senere, men hurtigst muligt, opdatere denne sektion med nøjagtige detaljer for hvorledes rabat og overskudsdeling beregnes.  

Ændringer af hjemmesiden

Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid. 
Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdater hjemmesiden.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.
Ved din aktivitet, beskrevet under Betingelser og bruger vilkår, samholdt med Rabat og affiliation  er du således med til at ændre vores hjemmesides indhold. 
Ethvert opslag, billede, video mv. du poster på vores hjemmeside fraskriver vi os ethvert indholdsmæssigt og restmæssigt ansvar for – både hvad angår indhold, stavefejl, overtrædelse af lokale love, patenter, materielle immaterielle og oprethedsmæssige tilhørsforhold mv. er du således ansvarlig for.
Med andre ord – når du uploader indhold på vores side, via din personlige profil, vil du blive holdt økonomisk ansvarlig for ethvert tab, uden begrænsning, du med din akt påfører www.showyoursport.com 
Læs mere i afsnittet Upload af indhold til vores hjemmeside.


Adgang til hjemmesiden
Hjemmesiden og alle funktioner er tilgængelige for dig gratis – kun ved handel i webshop vil du blive bedt om at betale for de varer og/eller services du måtte købe.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på den altid vil være tilgængeligt uden forstyrrelser og din adgang til hjemmesiden er tilladt midlertidigt. 
Vi kan på, ethvert tidspunkt, suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre enhver del af vores hjemmeside uden varsel og vi påtager os ikke ansvaret for, at hjemmesiden måtte være utilgængelig i kortere eller længere tid uanset årsag og tidspunkt.
Du er selv ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne få adgang til vores hjemmeside. 
Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er opmærksom på disse betingelser og andre gældende vilkår, og at de overholder disse. 

Din konto og password 
Hvis du selv vælger, eller har modtaget et bruger-id, password eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. 
Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart. 
Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller password, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Betingelser og bruger vilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholdsstandarder. 

Hvis du ved, eller mistænker, at andre end dig selv kender dit bruger-id eller password, skal du straks give os besked via e-mail info@showyoursport.com

Ansvarsbegrænsning 
Vi fraskriver os ansvaret over for enhver bruger, for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:  
brug af eller manglende mulighed for brug af vores hjemmeside eller
brug af eller tillid til indhold på vores hjemmeside.
køb af produkter eller services via linkede profiler fra hjemmeside.
Hvis du benytter hjemmesiden i erhvervsmæssig henseende, bemærk især at vi fraskriver os ethvert ansvar for: 
tab af profit, salg, forretning eller omsætning,
driftstab,
tab af forventet opsparing,
tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme eller
ethvert indirekte tab eller følgeskade.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider, som vi linker til på hjemmesiden. 
Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade, der følger af din brug af disse hjemmesider

Upload af indhold til vores hjemmeside 
Når du benytter en funktion, som tillader dig at uploade indhold til vores hjemmeside eller til at skabe kontakt med andre brugere af vores hjemmeside, skal du overholde de indholdsstandarder, der er fastsat i kapitlet Betingelser og bruger vilkår 
Du indestår for, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og du vil være ansvarlig over for os og skal holdes os skadesløs for ethvert brud på sådan indeståelse. 
Du vil således kunne blive holdt ansvarlig for ethvert tab eller skade, som vi lider som følge af dit brud på indeståelsen. 
Indhold, som du uploader på vores hjemmeside vil blive anset for ikke at være fortroligt eller beskyttet af tredjemands immaterielle rettigheder, og vi vil have ret til at benytte, kopiere, distribuere og offentliggøre sådant indhold for tredjeparter uanset formål. 
Du tillader derfor at personligt indhold du selv uploader, såsom, men ikke begrænset til, navn, postnummer, by, telefon nummer, mail, sportsgren, personlige informationer vedr. brug af produkter, samt billedmateriale, kan frit benyttes til eksponering til 3. part i form af besøgende på hjemmeside.
Herudover giver du ret til at uploadede informationer frit kan benyttes til markedsføringsmæssige kampagner på www.showyoursport.com  , opslag på sociale medier og lign. med henblik på at fremme eksponering og salg af produkter fra vores tilknyttede webshop.
Vi forbeholder os retten til at videregive oplysninger om din identitet til enhver tredjepart, som gør gældende, at indhold, som du har postet eller uploadet til vores hjemmeside, udgør en krænkelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatliv. Læs mere i vores Privatlivspolitik. 

Vi er ikke ansvarlige over for nogen hverken dig eller tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af indhold, som er postet af dig eller en anden bruger af vores hjemmeside. 
Lovgivning er forskellig fra land til land, hvorfor der kan være afvigelser for hvad der kan vises for brugere i lande med begrænsninger i forhold til lokal lovgivning.
Vi har ret til at slette enhver post, du laver på vores hjemmeside, hvis din post – efter vores opfattelse – ikke overholder de indholdsstandarder, der følger af vores Betingelser og bruger vilkår.
Synspunkter der er udtrykt af andre brugere på vores hjemmeside repræsenterer ikke vores holdninger eller værdier. 
Hvis du ønsker at dele feedback med os om produktvalg, prissætning, bestilling, levering eller andre kundeservicerelaterede forhold, undlad venligst at give denne feedback gennem en produktanmeldelse. 

Kontakt os i stedet direkte på info@showyoursport.com

God fornøjelse med at skrive din anmeldelse !

Interaktive tjenester 
Vi kan til enhver tid tilbyde interaktive tjenester på vores hjemmeside inklusive live chat (interaktive tjenester). 
Hvor vi tilbyder interaktive tjenester, vil vi informere dig klart om arten af den tilbudte tjeneste, om tjenesten er modereret, herunder hvilken form for moderation, der er anvendt (og om det er manuel eller teknisk moderation). 

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne (og i særdeleshed for børn) fra tredjeparter, når de benytter interaktive tjenester udbudt på vores hjemmeside, og vil beslutte i hvert tilfælde, om det er hensigtsmæssigt at benytte moderation af den pågældende service (herunder hvilken form for moderation, der kan anvendes) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtede til at overvåge, monitorere eller moderere nogen interaktiv tjeneste, som vi tilbyder på hjemmesiden, og vi frasiger os udtrykkeligt ansvar for noget tab eller skade, der kan henføres til en brugers anvendelse af interaktive tjenester i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten er modereret eller ej. 

Brug af en af vores interaktive tjenester af en mindreårig forudsætter samtykke fra en forælder eller værge. Vi anbefaler at forældre, som tillader deres børn at anvende en interaktiv service, at de taler med deres børn om sikkerhed online, da moderation ikke fuldstændigt sikrer mod fejl. Mindreårige, som anvender interaktive tjenester, bør blive gjort opmærksom på potentielle risici mod dem. 
Hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt oplyse om kontaktoplysninger til en moderator i tilfælde af, at en bekymring eller et problem opstår. 
Du accepterer at vi kan logge din IP adresse med henblik på sikkerhedsmæssig brug, statistik, og evt. optimering af vores services på www.showyoursport.com

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold.


Når du skriver en anmeldelse, bedes du venligst tage følgende retningslinjer i betragtning:

Fokuser på produktet og din individuelle og objektive oplevelse ved at bruge det.
Oplys detaljer om hvorfor du synes det er godt eller hvorfor du ikke synes det er et godt produkt.
Alle indsendte anmeldelser er omfattet af vilkårene l Betingelser og bruger vilkår.
Vi forbeholder os ret til ikke at offentliggøre din anmeldelse, hvis den indeholder nogen af følgende typer indhold eller overtræder andre retningslinjer:
 • Uanstændig, diskriminerende sprogbrug eller anden sprogbrug, der ikke er egnet til et offentligt forum
 • Reklamer, spam eller henvisninger til andre produkter, tilbud eller hjemmesider
 • Kritiske eller hadske kommentarer om andre anmeldelser, der er postet på siden, eller om forfatterne dertil.

Disse vilkår regulerer din ageren i forbindelse med kunde ratings og anmeldelsesservice tilbudt af www.showyoursport.com

I tilfælde af konflikt mellem www.showyoursport.com  Privatlivspolitik og disse vilkår, vil disse vilkår have forrang.
Ved at indsende indhold på ShowYourSports SoMe side, indestår du for og garanterer, at:

 • Du alene er ophavsmand til og ejer af de immaterielle rettigheder dertil
 • Du afstår frivilligt fra alle ideelle rettigheder (droit morale), som du måtte have til sådant indhold
 • Alt indhold, som du poster, er korrekt
 • Du er mindst 14 år gammel
 • Brug af indholdet, som du leverer, krænker ikke disse vilkår og vil ikke forårsage skade på nogen person eller juridisk person

Ratings og skrevne kommentarer er generelt postet inden for 2-4 arbejdsdage.

Herudover accepterer og garanterer du, at du ikke vil levere indhold:
 • Som dig bekendt er falsk, ukorrekt eller vildledende,
 • Som krænker nogen tredjemands ophavsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmelighed eller anden rettighed eller publikationsret eller privatliv,
 • Som krænker nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse (inklusiv, men ikke begrænset til, sådanne som regulerer eksport kontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame),
 • Som er, eller med rimelighed kan betragtes at være injurierende, ærekrænkelse, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed
 • Som på nogen made er ulovlig eller svigagtigt, eller som har et ulovligt eller svigtagtigt formål eller virkning, med det formal at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde
 • Der indeholder computervira, orme eller andre potentielt skadende computerprogrammer eller -filer.
 • Der overtræder lovgivning om anprisninger af kosttilskud.
 • Som overtræder vores brugervilkår.

Du accepterer at evt. kommentarer, anmeldelser, udtalelser, opslag, videoer mv. fra andre brugere om produkter i webshop er 100% udtryk for andre brugeres holdninger og personlige meninger,  og at hverken ShowYourSport, Nordic Body Power Aps, ejerene, ledelsen, ansatte, tilknyttede ambassadører eller andre medlemmer kan holdes til ansvar for for disse.
Du må således ikke bruge vores side såfremt du ikke forstår dette og du skal straks slette din profil.

Du accepterer at skadesløs holde Nordic Body Power Aps og derved også ShowYourSport.com (samt evt. ledende medarbejdere, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjemands serviceleverandører) for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) af enhver art og natur, kendt og ukendt inklusiv rimelige advokatsalærer hidrørende fra en overtrædelse af dine indeståelser og garantier som anført ovenfor, eller din overtrædelse af nogen lov eller tredjemandsrettigheder.

For indhold du leverer, giver du www.ShowYourSport.com en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, overførbar ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, fuldstændigt slette, tilføje, offentliggøre, oversætte, kreere afledte værker fra og/eller sælge og/eller distribuere sådant indhold og/eller inkorporere sådant indhold i enhver form, i ethvert medie eller teknologi i hele version uden kompensation til dig.

Alt indhold, som du leverer, kan anvendes egenhændigt af www.showyoursport.com og vi forbeholder os ret til at ændre, sammentrænge eller slette alt indhold på www.showyoursport.com som vi, egenhændigt, finder at de krænker indholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. 
Vi forbeholder os dog retten til at fjerne eller at afvise at poste ethvert bidrag uden grund.

www.showyoursport.com garanterer ikke, at du vil have nogen regres gennem os til at redigere eller slette indhold, som du har leveret.

Du anerkender at du – ikke www.showyoursport.com – er ansvarlig for indholdet i dit bidrag.

Intet af det indhold, som du leverer, skal være underlagt nogen fortrolighedsforpligtelse for www.showyoursport.com tilknyttede agenter, distributører, datterselskaber, søsterselskaber, partnere eller tredjeparts serviceleverandører og deres respektive direktører, ledende medarbejdere og ansatte.

Ved at levere indhold på www.showyoursport.com sociale medie sider – herunder blandt andet Facebook og Instagram,  eller direkte på www.showyoursport.com, accepterer du at vi kan anvende dette indhold på begge disse hjemmesider eller tredjepartshjemmesider, herunder også sociale medier.

Ved at oplyse din e-mailadresse i forbindelse med din rating og anmeldelse, accepterer du, at www.showyoursport.com  og vores tredjeparts serviceleverandører må anvende din e-mailadresse til at kontakte dig om status på din anmeldelse og andre administrative formål.

Kontakt os

Du kan kontakte os via følgende e-mailadresse:  info@showyoursport.com

Indholdsstandarder
Disse indholdsstandarder gælder for ethvert materiale, som du bidrager med til vores hjemmeside (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste forbundet med hjemmesiden. Du skal overholde ånden og indholdet af de følgende standarder.
Standarderne gælder for enhver part af ethvert bidrag såvel som til dets hele. 
Bidrag skal: 
Være præcise (hvor de angiver fakta).
Være oprigtige (hvor de angiver holdninger).
Overholde gældende ret I Danmark og i ethvert land fra hvilket, bidrag er postet.
Bidrag må ikke: 
Indeholde materiale, som er injurierende over for nogen person.
Indeholde materiale, som er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende.
Promovere seksuelt materiale. 
Promovere vold.
Promovere diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
Krænke nogens ophavsret, databaserettigheder eller varemærke.
Være vildledende.
Være i konflikt med nogen lovmæssig forpligtelse over for tredjemand såsom en kontraktlig forpligtelse eller tillidsbaseret forpligtelse.
Promovere nogen form for illegal aktivitet.
Være truende, misbruge eller invadere nogens privatliv, eller forårsage irritation, gene eller unødig ængstelse.
Være egnet til at chikanere, ryste, forurolige eller irritere nogen eller sætte nogen i forlegenhed.
Anvendes til at udgive sig for at være en anden person eller til at forvanske en persons identitet eller tilknytning til en anden person.
Give indtryk af, at bidraget stammer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
Advokere for, promovere eller medvirke til nogen ulovlig handling såsom (blot til eksempel) ophavsretskrænkelse eller computermisbrug
-       Omtale, anmelde eller beskrive helse og kosttilskud med anprisninger der ikke er i henhold til dansk lovgivning.  

Links til vores hjemmeside 
Du må godt linke til vores hjemmeside på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme. 
Det er ikke tilladt at linke på en måde, der giver indtryk af enhver form for forbindelse med os, godkendelse eller anbefaling fra os, hvor dette ikke er tilfældet. 
Vores hjemmeside må ikke indlemmes (frames) på en anden hjemmeside uden skriftligt tilladelse fra os. 
Vi forbeholder os ret til at trække en given tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage uden varsel. 
Den hjemmeside, hvorfra du linker, skal på alle punkter overholde indholdsstandarderne som fastlagt i vores Betingelser og bruger vilkår
Hvis du ønsker at benytte indhold fra vores hjemmeside på anden vis end angivet ovenfor, kontakt venligst info@showyoursport.com

Tredjepartslinks og ressourcer på hjemmesiden 
Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der er stillet til rådighed af tredjeparter, er sådanne links alene stillet til rådighed til din orientering. 
Via din profil får du mulighed for at forbinde din profil med andre sociale medier – og herunder dele opslag, billeder, videoer mv. på disse medier. 
Det er ene og alene dit ansvar at sikre at opslag du deler er lovligt og følger ethvert krav en sådan 3. part måtte stille til deling af indhold på deres hjemmeside.
Vi har ikke kontrol over, og vi påtager os ikke ansvar for indholdet på sådanne sider og ressourcer. 

Ikke bindende information

Indholdet på hjemmesiden er alene beregnet som generel information.
Selvom vi gør os umage for at opdatere informationer på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplicit eller implicit – at indholdet på vores hjemmeside er præcist, fuldstændigt eller opdateret


Virus 
Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikret mod eller fri for fejl eller virusser. 
Du er ansvarlig for at konfigurere dit it-udstyr, computerprogrammer og platform for at kunne tilgå vores hjemmeside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware. 
Det er ikke tilladt at misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknisk skadelige. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvor vores hjemmeside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. 
Du må ikke angribe vores hjemmeside via et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb. 
Ved brud på denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling, jf. den danske straffelov. 
Vi vil anmelde sådanne overtrædelser til den relevante efterforskningsenhed, og vi vil samarbejde med myndighederne om at afsløre din identitet til dem. 
I tilfælde af sådanne overtrædelser vil din ret til at benytte vores hjemmeside straks ophøre. 

Opsigelse og ophævelse

Vi afgør egenhændigt om der er sket et brud på disse brugervilkår for brug af hjemmesiden gennem din brug af hjemmesiden.
Når et brud på disse brugervilkår er konstateret, kan vi iværksætte de foranstaltninger, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af disse Brugervilkår for hjemmesiden medfører et brud på Betingelser for brug af hjemmesiden, efter hvilke du må anvende vores hjemmeside, og kan medføre, at vi iværksætter et eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Omgående midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at bruge vores hjemmeside
 • Omgående midlertidig eller permanent fjernelse af enhver post eller materiale, som du har uploadet til vores hjemmeside.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retslige tiltag mod dig med henblik på kompensation for alle omkostninger på grundlag af skadesløsholdelse (inklusiv, men ikke begrænset til, rimelige administrative omkostninger og sagsomkostninger) der skyldes overtrædelsen.
 • Yderligere retslige tiltag mod dig for evt. driftstab.
 • Videregivelse af sådan information om dig til politimyndigheder m.v. som vi med rimelighed finder nødvendigt.

Vi er ikke ansvarlige for foranstaltninger, der er iværksat som følge af disse Brugervilkår for hjemmesiden.

De beskrevne reaktioner er ikke udtømmende, og vi forbeholder os at iværksætte enhver anden foranstaltning, som vi med rimelighed finder hensigtsmæssig.

Lovvalg

Hvis du er forbruger, bemærk venligst at disse betingelser, indholdet og udformningen heraf er reguleret af dansk ret.
Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.
Hvis du er erhvervsdrivende, vil disse betingelser, indholdet og udformningen heraf (og enhver tvist eller krav uden for kontrakten) være omfattet af dansk ret.
Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

Tvister

Det anbefales at eventuelle tvister forsøgt løst i mindelighed og med mulighed for korrigerende tiltag for at begrænse og afgrænse skader.

Enhver aftale, der indgås ved tvister, skal være nedfældet på papir i skrift form – skrevet på tydeligt og korrekt dansk eller engelsk sprog, underskrevet af ansvarlig og tegnings berettiget person, og være fremsendt til os på info@showyoursport.com for at blive betragtet som værende lovligt modtaget.

Modtagelse af oplæg til at løse tvist er ikke det samme som at vi godtager oplæg – dette sker først ved returnering af oplæg, med tilkendegivelse af medhold, påført dato og underskrift af tegnings berettiget person hos www.showyoursport.com

Europa Kommissionen har introduceret en online platform til konfliktløsning for forbrugere. Denne platform er fuld tilgængelig gennem websiden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruge denne webside til at løse en hvilken som helst tvist eller uoverensstemmelse du måtte have med www.Showoursport.com

Ændringer af disse Brugervilkår for hjemmesiden

Disse brugervilkår kan til enhver tid ændres.
Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig.
Nogle af bestemmelserne i disse Brugervilkår for hjemmesiden kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er slået op andre steder på hjemmesiden.
Ved ændringer vil du altid blive bedt om at godkende FØR du kan logge ind og såfremt du ikke accepterer vilkår, vil din adgang til din profil deaktiveres indtil en godkendelse af vilkår finder sted.


Version 1.0 - opdateret 26-01-2023